images

AUDI Sirius

150.000

VIỆC lắp đặt cũng khá đơngiản, nguồn điện lấy chủ yếu từ điện sau ổ khóa

sp gồm : 2 meka đèn và 2 dải led nhỏ

Danh mục: